OPĆI UVJETI KORIŠTENJA SLUŽBENE WEB STRANICE

Korištenjem web stranice u vlasništvu tvrtke Schanzer Posao d.o.o. stupate u zakoniti ugovor sa tvrtkom Schanzer Posao d.o.o., po kojemu imate određena prava i obaveze. Pristupom, upotrebom, pretragom, pregledom ili bilo kojim sličnim činom, vi nedvosmisleno potvrđujete da ste u potpunosti pročitali, razumjeli i složili se da će vas ova prava obvezivati, te da ćete postupati u skladu s odredbama ovog ugovora (dalje u tekstu: Ugovor) i ovih Uvjeta korištenja (dalje u tekstu "Uvjeti"), kao i svim zakonskim normativima i srodnim zakonskim i pravnim propisima koji proizlaze iz ovog Ugovora i ovih Uvjeta, po važećim zakonima Republike Hrvatske. Ako se ne slažete sa bilo kojim dijelom ove stranice, ili bilo kojom odredbom ovog Ugovora i Uvjeta, molimo vas da ne koristite web stranicu http://schanzer-posao.com. (dalje u tekstu: web stranica), te bilo koje druge materijale proizašle iz korištenja web stranice (vodiči, analize, članci, tekstovi, i sl.). Schanzer Posao d.o.o. zadržava pravo promijeniti sadržaj ovih Uvjeta u bilo kojem trenutku, te ukinuti pristup ovoj web stranici bez prethodne obavijesti.

Na ovoj web stranici je također važno obratiti pažnju na napomene vezane uz pravo vlasništva i autorska prava regulirana Zakonom o autorskom pravu i srodnim pravima (NN 167/03 i 79/07).

Svi materijali (tekstovi, fotografije, crteži, slike, video i audio materijali), zaštićeni žigovi i logo tipovi, te svi drugi sadržaji na web stranici zaštićeni su autorskim pravima i srodnim pravima intelektualnog vlasništva, prema Zakonu o autorskom pravu i srodnim pravima (NN 167/03 i 79/07). Svi ti sadržaji su isključivo informativne prirode, a njihovo korištenje obuhvaća samo osobne nekomercijalne svrhe, ako nije drugačije naznačeno. Korisnicima ove web stranice nije dopušteno reproduciranje, kopiranje, distribuiranje, preinaka, prenošenje, objavljivanje ili revidiranje sadržaja ovih stranica bez pismenog dopuštenja tvrtke Schanzer Posao d.o.o.

Prava korištenja članaka

Svaki članak preuzet sa web stranice (bilo da je preuzet ostavljanjem e-mail adrese ili direktnim preuzimanjem ili kopiranjem sa web stranice) smatra se zaštićenim autorskim djelom tvrtke Schanzer Posao d.o.o., te je kao takav zaštićen Zakonom o autorskom pravu i srodnim pravima (NN 167/03 i 79/07). Korištenje i ispisivanje tih sadržaja dopušteno je isključivo u svrhu informiranja i osobne, nekomercijalne svrhe korisnika. Korisnicima nije dopušteno reproduciranje, kopiranje, distribuiranje, preinaka, prenošenje, objavljivanje ili revidiranje sadržaja članaka bez pismenog dopuštenja tvrtke Schanzer Posao d.o.o. Korisnicima nije dopušten bilo koji oblik javnog korištenja autorskih djela (javno korištenje autorskog djela je #svako korištenje autorskog djela koje je pristupačno javnosti ili korištenje u prostoru koji je pristupačan pripadnicima javnosti, kao i omogućavanje pripadnicima javnosti pristupa autorskom djelu u vrijeme i na mjestu koje sami odaberu (putem Interneta)" – Državni zavod za intelektualno vlasništvo, www.dziv.hr. Ako želite koristiti vodiče i članke sa web stranice u svrhe koje nisu obuhvaćene Zakonom o autorskim pravima i srodnim pravima, kontaktirajte tvrtku Schanzer Posao d.o.o. putem e-maila info@schanzer-posao.com te objasnite u detalje potrebu za ovakvom vrstom upotrebe.

Podaci korisnika i njihova sigurnost

Na određenim mjestima unutar web stranice i u određeno vrijeme, Schanzer Posao d.o.o. će prikupljati osobne podatke korisnika. Ti podaci će se koristiti u svrhu kontakata i evidencije korisnika, te u svrhu statističke obrade posjećenosti web stranice. Schanzer Posao d.o.o. jamči da podatke koje prikupi na taj način neće prodavati.

Uređivanje i brisanje korisničkih podataka, te uklanjanje e-mail adresa iz mailing listi, moguće je na linku ili putem linkova za uklanjanje / uređivanje podataka koji se nalaze u podnožju svih promotivnih e-mailova tvrtke Schanzer Posao d.o.o. Za informacijama o njihovim podacima, korisnici se mogu obratiti putem službene e-mail adrese.

Slanjem upita, potpisom ugovora ili neposrednim kontaktom, korisnik dobrovoljno stavlja na raspolaganje svoje podatke i time dozvoljava da se isti koriste u cilju zaštite osobnih interesa u svim poslovima koje ugovara sa Schanzer Posao d.o.o..

Skupljanje i obrada osobnih podataka korisnika uključuje i prosljeđivanje istih trećim osobama i trgovačkim društvima u Republici Hrvatskoj i inozemstvu. Trećim osobama smatraju se sve fizičke osobe i trgovačka društva koje su neophodne za realizaciju ugovorenih poslova.

Pohrana podataka se vrši na neodređeno vrijeme.

Također, Schanzer Posao d.o.o. zadržava pravo na objavu naziva tvrtki kao svojih referenci na web stranici http://schanzer-posao.com., osim u slučaju kada je eksplicitno specificirano drukčije ugovorom o suradnji.

Na web stranici http://schanzer-posao.com. u svrhu uvida u statistiku posjećenosti koristi se Google Analytics, koji omogućava uvid u posjećenost s izvora kao što su društvene mreže, e-mailovi, oglasne platforme, web tražilice i drugi online servisi i alati.

Jamstvo korištenja web stranice

Schanzer Posao d.o.o. ne izjavljuje niti jamči, izričito niti prešutno, da je sadržaj web stranice i/ili povezanih stranica potpun ili ažuriran; da će web stranica i/ili povezane stranice uvijek biti dostupne i raspoložive, te da neće sadržavati pogreške, viruse, crve i druge računalne programe koji bi mogli prouzročiti štetu korisnicima, registriranim korisnicima ili trećim osobama. Svaki korisnik i registrirani korisnik izričito prihvaća korištenje ove web stranice na svoju vlastitu odgovornost. Vi, a ne Schanzer Posao d.o.o. snosite sve eventualne troškove vezane uz održavanje ili popravak računalne opreme. Bilo kakvo jamstvo dano na ovim stranicama odnosi se isključivo na usluge koje pruža Schanzer Posao d.o.o.

Schanzer Posao d.o.o. naglašava da sve materijale i sadržaje na web stranici treba uzeti #takvima kakvi jesu", te se Schanzer Posao d.o.o. ne smatra odgovornim za eventualne posljedice koje mogu proizići iz drugačijeg tumačenja materijala i sadržaja na web stranici.

SVA PRAVA PRIDRŽANA

Ovi uvjeti primjenjuju se od 02.04.2018.