Predmet: IZJAVA O PRIKUPLJANJU I KORIŠTENJU OSOBNIH PODATAKA

prema Uredbi o zaštiti osobnih podataka (GDPR EU 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016.) dužni smo od Vas tražiti privolu o prikupljanju i korištenju Vaših osobnih podataka. Vaše osobne podatke prikupljamo u svrhu pronalaska adekvatne poslovne ponude kod naših klijenata. Podaci koje prikupljamo i obrađujemo su slijedeći: Ime, prezime, Adresa, Broj telefona, E-mail adresa, Životopis, Fotokopije osobnih dokumenata i svjedodžbi/diploma/potvrdi o kvalifikacijama.

Navedeni podaci koristit će se u svrhu obrade kandidata za posredovanje u zapošljavanju. Vaši osobni podaci su zabilježeni u pisanoj formi i u elektroničkom obliku.

Vaši podaci dostaviti će se poslodavcima u Njemačkoj u svrhu pronalaska adekvatne poslovne ponude. Prikupljeni podaci sukladno službenom nalogu mogu biti dostavljeni sljedećim organizacijama: Porezna uprava, Ministarstvo rada i druge ovlaštene institucije koje kontroliraju poslovanje trgovačkih društava.

Vaši osobni podaci čuvaju se u prostorijama Schanzer Posao d.o.o.-a. Prikupljenim podacima pristup imaju ovlaštene osobe društva. Svim ostalim osobama uvid u Vaše osobne podatke nije omogućen. Rok za čuvanje poslovne dokumentacije s Vašim osobnim podacima je neograničen do primljenog zahtjeva za brisanje iz evidencije. Po primitku zahtjeva za brisanje Vaši osobni podaci bit će uništeni.

Uvid o načinu čuvanja, korištenja i distribucije Vaših osobnih podataka možete zatražiti od Schanzer Posao d.o.o.-a, a rok za dostavu traženoga je 15 dana od dana podnošenja zahtjeva. Zahtjev možete uputiti u pisanom obliku ili putem e-maila: info@schanzer-posao.com.

Uvid o načinu čuvanja, korištenja i distribucije Vaših osobnih podataka možete zatražiti od Schanzer Posao d.o.o.-a, a rok za dostavu traženoga je 15 dana od dana podnošenja zahtjeva. Zahtjev možete uputiti u pisanom obliku ili putem e-maila: info@schanzer-posao.com.

Vaši prikupljeni osobni podaci neće biti korišteni ni u kakve svrhe osim onih za koje su prikupljeni, njima se neće postupati na neprimjeren način, neće biti predmetom tajne obrade, neće biti prodani trećoj strani a njihova eventualna distribucija prema osobama koje nisu njima ovlaštene raspolagati može biti omogućena isključivo uz Vašu pisanu suglasnost.

Srdačan pozdrav,

Schanzer Posao d.o.o.
Jurišićeva 19/1
10000 Zagreb

Telefon: +385 1 7079 46 3
Telefax: +385 1 7079 46 4

www.schanzer-posao.com