Impressum

Schanzer posao d.o.o.
za posredovanje u zapošljavanju
Rainer Lechermeier & Bernd Seiler
Jurišićeva ul. 19/1
10000 Zagreb

Tel.: +385 1 7079 463
Fax: +385 1 7079 464
E-Mail: info@schanzer-posao.com
Web: www.schanzer-posao.com

Trgovački sud Zagreb
MBS: 060337635
OIB: 32266807102

Na osnovu rješenja Ministarstva rada i mirovinskog sustava RH, KLASA: UP/I-102-02/15-03/34, URBROJ: 524-04-02-01/3-16-6 izdana je dozvola trgovačkom društvu “Schanzer Posao d.o.o. za posredovanje u zapošljavanju” za obavljanje djelatnosti u svezi sa zapošljavanjem.

Članovi uprave: Rainer Lechermeier, Bernd Seiler